معارضان سوری: در «نشست ژنو» شرکت نمی‌کنیم/ «دی میستورا» هیچ طرح تازه‌ای ندارد