امام جمعه پلدختر از وضعیت طرح آبرسانی جایدر انتقاد کرد