4.5 میلیارد دلار؛ درآمد ارزی که سال قبل از دست دادیم / خام فروشی سنگ آهن سود یا زیان؟