رحمتی: آقایان!جواب هواداران استقلال را فنی بدهید/از همان جایگاهی به آندو فحش دادند که به من توهین می‌