رشد ۵۵درصدی تراکنش پایانه‌های فروش نمایشگاه کتاب نسبت به دوره قبل