شرکت «مِمِنتو فیلمز» پخش فرانسه فیلم «ناهید» را برعهده گرفت