قرارگیری در جمع تیم های برتر هدف گسترش فولاد در فصل آینده است