رونمایی از 4 جلد از کتاب‌های مهدی کاموس توسط ناشر الجزایری