بيست و دومين کنگره بيماري هاي مغزواعصاب از فردا آغاز به کار مي کند