تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با حفظ عزت اسلامی در مذاکرات حاضر شوند‌