کشتی فعالان اروپایی حامی «شکست حصر غزه» راهی این منطقه شد