رضا ایرانمنش در فیلمی با مضمون آتش سوزی مسجد ارگ نقش‌آفرینی می‌کند