بیش از 70 کد پروژه عمرانی در جنوب تهران اجرا می شود / ساماندهی گذرهای پیرامونی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)