طرح آسمانی ها در سطح مساجد استان ایلام برگزار می‌شود