به زودی؛ نسخه جدید «شبکه اجتماعی شمسه» برای اندروید