IBM برای آلمانی‌ها ابرکامپیوتر ۴۰ پتابایتی تولید کرد