رامین طاهری: مدال طلای من باعث افزایش روحیه تیم شد