مشکل دامداران بزودی رفع می شود/ تعطیلی واحدهای دامداری بزرگ نزدیک است