هشتمین جشنواره فرهنگ ملل توسط دانش آموختگان غیر ایرانی در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود