دوست داشتم فصل آینده با استقلال در آسیا باشم | استقلال مرا نخواهد به پرسپولیس می‌روم! | مگر با خودمان