شرکت «مِمِنتو فیلمز» پخش فرانسه «ناهید» را برعهده گرفت