مسئولان آموزش و پروش دانشگاه فرهنگیان را از حالت برزخ خارج کنند