تصاویر/ حجاب وزیر خارجه آفریقای جنوبی در دیدار با مقامات ایرانی