نژادفلاح کجای فوتبال بوده که مدیر پرسپولیس می‌شود؟!