استخدام نماینده رسمی شرکت هیوندای در چند ردیف شغلی - اردیبهشت و خرداد 94