سفر گلزن پرسپولیس به عربستان/ روادید مهدی طارمی صادر شد