چه کسی لقب «وزیر شعار» را به مرتضایی‌فر داد+تصاویر