همایش «دانش آموختگان غیرایرانی سراسر کشور» در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود‬