تارتار: پیروزی نفت شبهه‌دار بود/ پیگیر حق و حقوق‌مان هستیم