یک مقام ایرانی در مصاحبه‌ای فرضی با مقام مسئول امور رسانه‌ای در کاخ سفید گفتگو کرد