امیدواریم دولت پاکستان به تعهدات خود درباره برخورد با تروریست‌ها عمل کند