آندو هیچ برخوردی با هواداران استقلال نداشت | به او می گویم دیگر مقابل تیم محبوبش خوشحالی نکند