فرمانده ناجا: سال گذشته 87 مامور پلیس در حین ماموریت به شهادت رسیدند