تا دو سال آینده بیش از 2 هزار شبکه‌ی ماهواره‌ای با موبایل قابل دریافت است