کاهش تقاضا برای موبایل های هوشمند در بازار کشور چین