نوشیدن روزی 10 لیوان آب برخلاف نص صریح حکمای طب سنتی است