همبستگی هنری فلسطینی‌ها با مردم مظلوم یمن و اعتراض به تجاوز آل سعود