مختومه شدن پرونده‌ای با ۶۰ کشته، زخمی، شاکی و زندانی