اعراب: برای مقابله با ایران، از آمریکا همان چیزی را می خواهیم که به اسرائیل داده است / آسوشیتدپرس: بعی