مسابقات بین المللی شهرهای خواهرخوانده اصفهان از فردا آغاز می‌شود