محرومیت عجیب یک مدرسه بیخ گوش کلانشهر کرمانشاه/ دانش آموزانی که در 20 کیلومتری عمارت استانداری آب آشا