هاآرتص: اسرائیل برای مقابله با ایران باید سلاح هسته‌ای در اختیار عربستان قرار دهد