اعلام برنامه رهبر انقلاب برای حضور در نمایشگاه کتاب