حجت الاسلام محمدي گلپايگاني در حاشيه بازديد از نمايشگاه کتاب تهران: رهبر معظم انقلاب حتما از نمايشگا