استقبال بی‌نظیر مردم گرمسار و آرادان از طرح تربیت حافظان قرآن