الحیات: فروش «توافق هسته‌ای با ایران» به سران عرب در «کمپ‌دیوید»