ژنرال در راه سلطان پروین | قلعه‌نویی؛ افول سلاطین با 4 گل