یادواره شهدای دهقان ویلای کرج با حضور رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس