ترجمه یازده اثر دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب رونمایی شد