افخم نسبت به ورود داود اوغلو به خاک سوریه به بهانه زیارت قبر سلیمان شاه واکنش نشان داد